เอกสารเผยแพร่ข่าวสารองค์กร

ทุกปัญหามีทางออก.. ปัญหาหนี้ก็มีทางออกเช่นกัน‼
#แก้หนี้ยั่งยืน #เจ้าหนี้รับผิดชอบ #ลูกหนี้มีวินัย
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
บริษัท สตาร์ มันนี่ จำกัด (มหาชน) ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC (Collective Action Against Corruption)
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านคอร์รัปชั่น
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัท สตาร์ มันนี่ มีนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม (ฉบับล่าสุด)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัท สตาร์ มันนี่ มีนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศชี้แจงสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด-19
บริษัท สตาร์ มันนี่ จำกัด ให้ความสำคัญสูงสุดในด้านสุขภาพ ความปลอดภัยของลูกค้า และพนักงาน
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
รายงานข้อมูลคุณภาพการให้บริการ
บริษัท สตาร์ มันนี่ ได้จัดทำแผนภูมิเพื่อเปิดเผยข้อมูลปัญหาการใช้บริการทางการเงิน และการแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม