เอกสารเผยแพร่ข่าวสารองค์กร

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัท สตาร์ มันนี่ มีนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม (ฉบับล่าสุด)
ประกาศเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศชี้แจงสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด-19
บริษัท สตาร์ มันนี่ จำกัด ให้ความสำคัญสูงสุดในด้านสุขภาพ ความปลอดภัยของลูกค้า และพนักงาน
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
รายงานข้อมูลคุณภาพการให้บริการ
บริษัท สตาร์ มันนี่ ได้จัดทำแผนภูมิเพื่อเปิดเผยข้อมูลปัญหาการใช้บริการทางการเงิน และการแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัท สตาร์ มันนี่ มีนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ช่องทางชำระเงิน
ช่องทางชำระค่างวดของบริษัท สตาร์ มันนี่ จำกัด (มหาชน)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม