ร่วมงานกับเรา

บริษัท สตาร์ มันนี่ จำกัด (มหาชน) จะรักษาข้อมูลที่ได้รับจากท่านไว้เป็นความลับ และจะใช้ข้อมูลในการติดต่อเพื่อพิจารณาเข้าร่วมงานกับบริษัท เท่านั้น ทั้งนี้ บริษัท ขอสงวนการติดต่อกลับเฉพาะผู้ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน และมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด

บริษัท สตาร์ มันนี่ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
204/1-8 ถ.สุขุมวิท ต.ทางเกวียน
อ.แกลง จ.ระยอง 21110