ปี 2530 จากแนวคิดของนายวิทิต ลาวัณย์เสถียร ที่จะช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรและชาวบ้านที่มีปัญหาเกี่ยวกับหนี้สินในพื้นที่จังหวัดระยอง และจังหวัดใกล้เคียง ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้และไม่ต้องพึ่งพิงแหล่งเงินทุนนอกระบบ จึงเริ่มธุรกิจให้บริการปล่อยสินเชื่อจัดไฟแนนซ์ สำหรับรถจักรยานยนต์ รถยนต์ และที่ดินในอัตราดอกเบี้ยต่ำ การให้บริการที่รวดเร็ว รวมถึงการผ่อนปรนอย่างเป็นมิตร ทำให้มีลูกค้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในลักษณะการ บอกต่อแบบปากต่อปาก

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2534 จึงได้จัดตั้งบริษัท ธนาธิวัตถ์ จำกัด ขึ้นอย่างเป็นทางการเพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการปล่อยสินเชื่อแบบมีหลักประกัน ที่อำเภอแกลง จังหวัดระยอง และต่อมาได้ขยายกิจการ เพิ่มเติมไปสู่ธุรกิจจำหน่ายสินค้าที่เป็นที่นิยม เช่น สินค้าประเภท เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และรถจักรยานยนต์ เป็นต้น โดยเปิดสาขาทั้งในเขตชุมชนและในห้างสรรพสินค้า ในจังหวัดระยองและจังหวัดจันทบุรี ซึ่งได้รับการตอบรับ จากลูกค้าเป็นอย่างดีตลอดมา ทำให้ธนาธิวัตถ์เป็นหนึ่งในผู้จัดจำหน่าย เครื่องใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ของภาคตะวันออกเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง

ต่อมาในปี 2559 เพื่อให้เกิดความชัดเจนสำหรับธุรกิจให้บริการปล่อยเชื่อโดยเฉพาะ จึงได้จัดตั้งบริษัท สตาร์ มันนี่ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ผู้ให้บริการสินเชื่อแบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน รวมไปถึงประกันภัยหลากหลายชนิด ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารในการขยายธุรกิจ และนำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียน และระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2561 จึงได้ปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจใหม่โดยการโอนธุรกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจจำหน่ายสินค้า และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยสินเชื่อทั้งหมดของธนาธิวัตถ์ มายังบริษัทฯ ปัจจุบัน  บริษัท สตาร์ มันนี่ จำกัด (มหาชน)  มีทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วจำนวน 400 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้น สามัญจำนวน 800 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

มีการประกอบธุรกิจหลัก 2 ส่วน ได้แก่

(1) ธุรกิจจำหน่ายสินค้า ประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและ เครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อการพาณิชย์ เช่น โทรทัศน์ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า เครื่องปรับอากาศ โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ ตู้แช่ รถจักรยานยนต์ และอุปกรณ์อื่นๆ ในรูปแบบของเงินสด และผ่อนชำระ และ

(2) ธุรกิจปล่อยสินเชื่อแบบมีหลักประกัน รวมถึงสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โดยหลักประกันได้แก่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ รถใช้งานเพื่อการเกษตร รวมถึงสินเชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ณ ปัจจุบันบริษัทมีสาขาทั้งสิ้น 91 สาขา บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายกิจการในส่วนการให้บริการปล่อยสินเชื่อ รวมถึงการให้บริการด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น การให้บริการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย และการทำประกันวงเงินสินเชื่อให้ลูกค้าเป็นต้น ไปยังภูมิภาคอื่นของประเทศไทยเพิ่มเติมในอนาคต