คำถามที่พบบ่อย

 

การพิจารณาอนุมัติและวงเงิน ขึ้นอยู่กับการประเมินความเสี่ยงของผู้ขอกู้ยืม เช่น อาชีพ ที่อยู่ รายได้ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ รวมถึงข้อมูลรถยนต์ที่นำมาจำนำทะเบียน เช่น ยี่ห้อรถ รุ่นรถ ปีรถ สภาพรถ เป็นต้น ซึ่งเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

 

 

 

บริษัทฯ ยินดีให้ท่านปิดยอดก่อนกำหนดได้ โดยท่านจะได้รับส่วนลดดอกเบี้ยในงวดที่ยังไม่ถึงกำหนด 100% สำหรับสัญญาเงินกู้ยืม ยกเว้นที่ดินและสัญญาอื่น ๆ การลดดอกเบี้ยจะเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด