โครงการ "ล็อตเตอรี่ ขึ้นบุญ"

โครงการ "ล็อตเตอรี่ ขึ้นบุญ" 

รายละเอียด

นำล็อตเตอรี่เก่าที่ไม่ถูกรางวัล จำนวน 89,773 ฉบับ ไปบริจาคให้แก่ผู้พิการ ผู้มีรายได้น้อยเพื่อนำไปทำดอกไม้จันทน์ หรือพวงหรีดเสริมรายได้

ผู้เข้าร่วมโครงการ

พนักงานบริษัท สตาร์ มันนี่ จำกัด / ลูกค้า / อบต.วังหว้า / กลุ่ม อสม. หมู่4 ต.แกลง

ระยะเวลา 1 กุมภาพันธ์ – 25 มีนาคม 2562

 

เป้าหมาย      จำนวนปฏิทิน 2,000 ฉบับ

ความสำเร็จ   จำนวนปฏิทิน 89,773 ฉบับ