โครงการ "ของเก่าเราขอ"

โครงการ "ของเก่าเราขอ"

รายละเอียด

รับบริจาคปฏิทินและสมุดบันทึกที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อมอบให้แก่ผู้พิการทางสายตา และผู้ด้อยโอกาสแก่มูลนิธิคนตาบอด แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

ผู้เข้าร่วมโครงการ

บริษัท สตาร์ มันนี่ จำกัด / ประชาชนใน พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ นครปฐม กรุงเทพม ปทุมธานี และ อบต.วังหว้า / ตัวแทน บริษัทไทยเบพเวอเรจ / ตัวแทน AIA ระยอง / ตัวแทน บริษัท ส.กิจชัย / ตัวแทน บริษัท ที แอล เอส กรุ๊ป เซาธ์อีสท์ เอเชีย จำกัด

 

ระยะเวลา  8 – 28 มกราคม 2562

 

เป้าหมาย      จำนวนปฏิทิน 500 ฉบับ

ความสำเร็จ   จำนวนปฏิทิน 1,928 ฉบับ