โครงการบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ

โครงการบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

 

รายละเอียด

ร่วมมือกับร้านสรรพยา เปิดรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ รวมทั้งให้บริการตรวจสุขภาพพื้นฐานแก่ผู้ที่เข้าร่วมงานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่9)

 

ระยะเวลา  8 ธันวาคม 2558