โครงการ "วิ่งเพื่อน้อง"

โครงการ "วิ่งเพื่อน้อง"

วันที่จัดงาน: วันอาทิตย์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2562

ณ บ้านตากาแฟ (ปั๊มเชลล์ แยกโพธิ์ทอง) อ.แกลง จ.ระยอง