#สตาร์มันนี่ทำด้วยใจไปด้วยกัน

 โครงการออกแบบอนาคตทางการเงิน #ปี3

ผ่านการเล่นบอร์ดเกมส์🎯

📸 สตาร์ มันนี่ ประมวลภาพบรรยากาศ 📸

 

โครงการออกแบบอนาคตทางการเงิน #ปี3 ผ่านการเล่นบอร์ดเกมส์ (Plan Your Money Board Game)🎯

 

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา สตาร์ มันนี่ ได้จัดกิจกรรม Star Money Smart Fin (สตาร์ มันนี่ สมาร์ทฟิน) ที่จะเชิญชวนให้น้องๆหนูๆเข้าร่วมสนุกกับกิจกรรม ซึ่งเป็นโครงการที่จะช่วยวางแผนอนาคตทางการการเงินผ่านการเล่นบอร์ดเกมส์
 
โดยในงานได้รับเกียรติจากคุณทินกร ลาวัณย์เสถียร และคุณสุชาดา ลาวัณย์เสถียร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท สตาร์ มันนี่ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้เปิดกิจกรรม และเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
 
ทาง บริษัท สตาร์ มันนี่ จำกัด (มหาชน) หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ทุกท่านจะนำความรู้เรื่องการวางแผนทางการเงิน ไปใช้ในชีวิตประจำวัน และสามารถต่อยอดเรื่องการออมการลงทุนในอนาคตได้
🙏 ไม่มากก็น้อย 🙏
 

⭐ สตาร์ มันนี่ ทำด้วยใจไปด้วยกัน ⭐