สนับสนุน PTT RAYONG ACADEMY

ให้การสนับสนุน PTT RAYONG ACADEMY

 

 

ความเป็นมา

พีทีที ระยอง อะคาเดมี เป็นโครงการของสโมสร พีทีที ระยองมีจุดประสงค์หลักเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านฟุตบอลแก่นักฟุตบอลเยาวชน ควบคู่กับการส่งเสริมการศึกษาด้านวิชาการและปลูกฝังระเบียบวินัยเพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพที่มีคุณภาพในอนาคต

 

รายละเอียด

คัดเลือกนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนท้องถิ่น โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุจากบริษัทสตาร์ มันนี่ และได้รับทุนการศึกษาฟรี ที่พักอาศัยฟรี ที่แคมป์นักกีฬา เพื่อพัฒนาไปสู่นักฟุตบอลมืออาชีพของสโมสร