ช่องทางชำระเงิน

 

สามารถชำระค่างวดผ่านทาง Mobile App และจ่ายด้วยใบชำระผ่านเคาน์เตอร์โลตัสหรือเคาน์เตอร์สตาร์ มันนี่

 

**ห้ามโอนเงินเข้าบัญชีชื่อบุคล หากเกิดปัญหา บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น**

กรุณาชำระผ่านระบบ Bill Payment ชื่อ บริษัท สตาร์ มันนี่ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น