⭐สตาร์ มันนี่ ประมูลรถยนต์⭐

สตาร์ มันนี่ ประมูลรถยนต์🚘

👉 สำหรับผู้ที่ต้องการรถยนต์มือสอง

สภาพดี ราคาถูก จัดไฟแนนซ์ได้ เชิญทางนี้

เราพร้อมอำนวยความสะดวกให้ทุกท่านอยู่ที่บ้านก็ประมูลแบบออนไลน์

ผ่าน Live สดที่หน้าเพจ Star Money ได้แบบเรียลไทม์

📍 เตรียมตัวให้พร้อม พบกันวันที่ 24 กันยายน 2564 

⏰เวลา 10.00 น. – 12.00 น.

------------------------------------------

📌 รายละเอียดและเงื่อนไขการเข้าร่วมประมูล

1.ผู้ที่มีสิทธิ์ในการประมูลคือผู้ที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น

2.เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียน (ฟรีเงินมัดจำในการลงทะเบียน) 

▪ บุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

▪ นิติบุคคล : - หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการบริษัทที่มีอำนาจลงนามพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

- สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการบริษัทที่มีอำนาจลงนามพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

3.สามารถยื่นเอกสาร ณ วันมาดูรถหรือทางไลน์

แอด LINE : 0864418547 

4.เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบเอกสาร และติดต่อกลับไม่เกิน 1 วัน เพื่อแจ้งรหัสในการใช้เข้าร่วมประมูล 

5.ลูกค้าสามารถเข้าชมรถและลงทะเบียนก่อนวันประมูล 2 วัน ในวันที่ 22 - 23 ก.ย. 64 เวลา 09.00 - 17.00 น.

โดยจัดระเบียบเป็นรอบๆ ละไม่เกิน 5 ท่าน 

6.สามารถเช็กราคาและรุ่นรถได้ที่ Facebook : star money 

7.ผู้ที่มีสิทธิ์ประมูลสามารถเสนอราคา ตามด้วยรหัสผู้เข้าร่วมประมูลในช่องแสดงความคิดเห็น 

8.การเสนอราคาแต่ละครั้ง จะปรับเพิ่มครั้งละ 2,000 บาท ผู้เสนอราคาสูงสูดท่านสุดท้ายเป็นผู้ชนะการประมูล 

9. ผู้ดำเนินการประมูลจะประกาศราคาจบประมูลและรหัสผู้ที่ประมูลได้หน้า Live สด 

10.ผู้ที่ประมูลได้จะต้องทำการโอนชำระเงินมัดขั้นต่ำ 5000 บาท/คัน ภายใน 10 นาที พร้อมส่งหลักฐานการโอนผ่านช่องทาง LINE

(หลังจากการประกาศของผู้ดำเนินการประมูล หากไม่มียอดรับมัดจำภายในกำหนดเวลา ถือว่า ท่านสละสิทธิ์ในรถคันดังกล่าว บริษัทฯจะดำเนินการประมูลใหม่) 

11.ผู้ที่ประมูลได้จะต้องชำระเงินส่วนที่เหลือทั้งหมด ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันประมูล

(บัญชี ธ.กสิกรไทย บ.สตาร์ มันนี่ จำกัด เลขที่บัญชี 042-3-49411-5)

12.หากผู้ประมูลได้ ไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามเงื่อนไข บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำทุกกรณี 

13.การรับเอกสารและรถที่ประมูลได้ 

▪หากชำระเงินทั้งหมดภายในคราวเดียว สามารถขอรับเล่มทะเบียน, เอกสารการโอน และ รถยนต์ได้ทันที 

▪หากชำระเงินบางส่วน ผู้ที่ประมูลได้จะต้องชำระเงินส่วนที่เหลือจนครบจำนวน จึงจะสามารถขอรับเล่มทะเบียน, เอกสารการโอน และ รถยนต์ได้ 

14.กรณีมารับรถ จะอนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้ไม่เกิน 5 ท่าน 

15.หลังจากเสร็จสิ้นการประมูลจะมีเจ้าหน้าที่โทรติดต่อกลับ เพื่อยืนยันการจบประมูลอีกครั้ง 

------------------------------------------

☎ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 086-4418547 หรือ
087-8339909 (คุณต้น), 061-6289622 (คุณปืน)

***เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

คลิกเพื่อสอบถามเพิ่มเติมผ่าน Inbox Facebook

คลิกที่นี่เพื่อแอด Line