การเปลี่ยนแปลงการคิดดอกเบี้ย

 

เรียน ท่านผู้มีอุปการะคุณ ทราบ

 

ทางบริษัทฯ ขอเรียนแจ้งการเปลี่ยนแปลงการคิดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม จากเดิมรายงวดเดือน  เป็นการคิดคำนวณดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมรายวันจากยอดเงินกู้คงค้างทั้งหมด แบบลดต้นลดดอก นับแต่วันที่ผู้กู้ได้รับเงินกู้เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระหนี้เงินกู้เสร็จสิ้น

 การเปลี่ยนแปลงการคิดคำนวณอัตราดอกเบี้ยครั้งนี้ มีผลกระทบต่อท่านดังนี้ กรณีที่ท่านชำระล่วงหน้า จะสามารถตัดเงินต้นเพิ่มขึ้น เนื่องจากจำนวนวันที่นำมาคิดดอกเบี้ยลดลง ภาระหนี้คงค้างลดลง แต่กรณีที่ท่านชำระล่าช้าจะตัดเงินต้นน้อยลง เนื่องจากจำนวนวันที่นำมาคิดดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น ภาระหนี้คงค้างเพิ่มขึ้น

 

กรณีที่ท่านชำระเงินค่างวดล่วงหน้า ท่านสามารถเลือกหักค่าเงินต้นคงค้างทันที ณ วันที่ชำระเงิน หรือ นำไปหักเงินค่างวดคงค้างที่จะครบกำหนดในงวดถัดไป

 

ทั้งนี้ จะเริ่มมีผลตั้งแต่ วันที่  1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป  และขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างปรับปรุงระบบ อาจมีความล่าช้า อย่างไรก็ตามเมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จะทำการปรับปรุงยอดย้อนหลังให้ตามวันที่มีผลบังคับ

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

บริษัท สตาร์ มันนี่ จำกัด

 

( คลิกที่รูปเพื่อขยาย )