STAR MONEY GIVE FOR GOOD

STAR MONEY GIVE FOR GOOD

 

ที่มาของโครงการ

เนื่องจากสภาวะวิกฤติที่เกิดขึ้นจากการระบาดของโควิด 19 ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อทุกฝ่าย ทั้งในส่วนของผู้ประกอบการและผู้ประกอบอาชีพทั่วไป แต่ท่ามกลางภาวะที่ยากลำบากนี้ ยังคงมีลูกค้าเข้ามาจับจ่ายสินค้าและเข้ามาชำระค่างวดตามปกติ ถือเป็นการช่วยเหลือให้สตาร์ มันนี่ ให้สามารถผ่านอุปสรรคนี้ไปได้ รวมถึงพนักงานสตาร์ มันนี่ที่ยังคงตั้งใจปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วยเหลือทั้งองค์กรและครอบครัวของตัวเองที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะวิกฤติ

ดังนั้น สตาร์ มันนี่จึงอยากมอบคำขอบคุณให้กับลูกค้า ด้วยของเล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายฝ่าฟันอุปสรรคนี้ไปด้วยกัน

 

 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อตอบแทนลูกค้าที่ยังคงสนับสนุนและใช้บริการกับสตาร์ มันนี่ ในภาวะวิกฤตินี้

2. เพื่อช่วยเหลือครอบครัวของพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด 19

 

ระยะเวลา

วันที่ 14 - 30 พฤษภาคม 2563

 

 

        โครงการ Star Money Give for Good นั้น ส่วนหนึ่งได้นำสินค้าของทางครอบครัวพนักงานสตาร์ มันนี่ มามอบให้กับลูกค้า เพื่อเป็นการช่วยเหลือทั้งสองทาง คือ ลูกค้าและพนักงานของเรา เพราะทั้งคู่ล้วนมีความสำคัญที่ช่วยให้องค์กรของเราขับเคลื่อนต่อไปได้ จึงอยากตอบแทนหัวใจหลักของเราด้วยสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ เหล่านี้

 

 

สตาร์ มันนี่ ขอขอบพระคุณและขอเป็นกำลังใจให้ลูกค้าทุกท่านผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน